EnglishDeutsch

 

بخش مواد و لوازم پزشكي و آزمايشگاهي و دارویی

 

گروه بازرگاني طارمي با همكاري تعدادي از شركتهاي همكار واقع در ارپا ، تجهيزات بيمارستاني و آزمايشگاهي را به دو صورت نو و كار كرده تامين مي نمايد.

دستگاههاي كار كرده به صورت سرويس شده و آماده به كاربا گارانتي معتبر مي باشد.

تامين اين دستگاهها در مورد دستگاهها ي نو از آمريكا ، كانادا و اتحاديه اروپا و تحويل با شرايط مورد نظر خريدار مي باشد.

در مورد دستگاههاي كار كرده ، مدت كاركرد قبلي اين دستگاهها از 2 سال الي 8 سال مي باشد كه بسته به مورد سفارش و تقاضاي خريدار اطلاعات كافي در اختيار خريدار قرار مي گيرد.

 

تامين اجناس اين بخش از عمليات گروه بازرگاني طارمي جهت ايران

تامين دستگاههاي نو از آمريكا، اروپا، كانادا و تحويل آنها قبل يا بعد از گمرك مقصد بستگي به نظر خريدار قابل اجرا مي باشد.

در مورد دستگاه هاي كاركرده، تامين آن از اتحاديه اروپا و تحويل آنها در كشور امارات متحده عربي و دبي مي باشد.

تامين اين دستگاه ها بر اساس سفارش خريداران و با توجه به امكانات موجود با بهترين كيفيت و قيمت صورت مي پذيرد.

در رابطه با مواد مصرفي پزشكي و آزمايشگاهي گروه بازرگاني طارمي آمادگي خود را جهت تامين نياز خريداران محترم با توجه به نوع و ميزان سفارشات آنها از اتحاديه اروپا اعلام مي دارد.

در اين بخش تعدادي از داروهاي OTC و بسته به سفارش از داروهاي ديگر نيز از اتحاديه اروپا قابل ارائه هستند.

اگر شما در زمينه هاي بالا خريدار يا فروشنده كالا يا خدماتي هستيد مي توانيد با ما مشورت نمائيد.